دبیرخانه علمی کنفرانس از کلیه اساتید و پژوهشگران حوزه علوم و صنایع غلات جهت عضویت در کمیته داوری مقالات کنفرانس دعوت بعمل می آورد.
علاقمندان میتوانند با تکمیل وارسال فرم اعضای کمیته علمی کنفرانس به همراه یک قطعه عکس و به همراه رزومه را خود را به آدرس پست الکترونیکی دبیرخانه(irancerealtech@gmail.com) ارسال نمایند.

دریافت فرم همکاری علمیدریافت فرم درخواست همکاری علمی

اعضای کمیته داوری مقالات نخستین کنفرانس

دکتر محمدحسین عزیزی
  دانشگاه تربیت مدرس

مهندس بهروز رفیعی طاری
  دانشگاه آزاد اسلامی

دکتر مهدی کریمی
  مرکز تحقيقات کشاورزي ومنابع طبيعي  خراسان رضوي

دکتر محمد شاهدی
  دانشگاه صنعتی اصفهان

دکتر هادی رضوی
  دانشگاه تهران

دکتر یحیی مقصودلو
  دانشگاه منابع طبیعی گرگان

دکتر ایران عالم زاده
  دانشگاه صنعتی شریف

دکتر مهدی کدیور
  دانشگاه صنعتی اصفهان

دکتر جعفر میلانی
  دانشگاه منابع طبیعی ساری

دکتر  محمد حجتی
  دانشگاه رامین خوزستان

دکتر مسعود نجف نجفی
  پژوهشکده علوم و صنایع غذایی

دکتر محمدتقی گلمکانی
  دانشگاه شیراز

دکتر لیلا نوری
  انجمن علمی غلات ایران

دکتر  سیدهادی پیغمبردوست
  دانشگاه تبریز

دکتر مهدی قیافه داوودی
  مرکز تحقيقات کشاورزي ومنابع طبيعي  خراسان رضوي

دکترامیررضا صفایی
  موسسه تحقیقات علوم دام کشور

دکتر سید مهدی جعفری
  دانشگاه منابع طبیعی گرگان

دکتر زهرا شیخ الاسلامی
   مرکز تحقيقات کشاورزي ومنابع طبيعي  خراسان رضوي

دکتر بهزاد ناصحی
  دانشگاه رامین خوزستان

دکتر سیدمحمدعلی رضوی
  دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر مهران اعلمی
  دانشگاه منابع طبیعی گرگان

دکتر علیرضا صادقی ماهونک
  دانشگاه منابع طبیعی گرگان

دکتر رضا کاراژیان
  پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذائی

دکتر علی گنجلو
  دانشگاه زنجان

دکتر رزاق محمودی
  دانشگاه علوم پزشکی قزوین

دکتر حمیدرضا جوشقانی
  مرکز تحقیقات سلامت غلات

دکتر مجتبی رئیسی
 مرکز تحقیقات سلامت غلات

دکتر امیر پورفرزاد
  دانشگاه گیلان

دکتر سید محمدهاشم حسینی
  دانشگاه شیراز

مهندس غلامعلی گلی موحد
 پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذائی

دکتر علیرضا قدس ولی
  مرکز تحقیقات کشاورزی استان گلستان

دکتر امیر ذوالفقاری
  مرکز تحقیقات سلامت غلات

دکتر علیرضا صادقیان
پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذائی

دکتر  بی بی مرضیه رضوی زاده
پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذائی

دکتر سید علی مشعشعی
دانشگاه علمی و کاربردی سخر

دکتر علیرضا صادقی
  دانشگاه منابع طبیعی گرگان

دکتر الناز میلانی
  پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذائی

دکتر علی رافع
پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذائی

دکتر پریسا دلفان
انجمن علمی غلات ایران

مهندس رضا فامیل مومن
  موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

دکتر ابوالفضل فدوی
  مرکز تحقیقات سلامت غلات

دکتر مهدی صادقی
 مرکز تحقیقات سلامت غلات

مهندس شهرام بیرقی طوسی
 پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذائی

دکتر مانیا صالحی فر
  دانشگاه آزاد

مهندس حسین حدادی
  انجمن علمی غلات ایران

دکتر سمیرا عشقی نیا
  مرکز تحقیقات سلامت غلات

مهندس مریم شمشیرساز
  شرکت تولیدی آرد نیک

دکتر مهدی کاشانی نژاد
  دانشگاه منابع طبیعی گرگان

مهندس معصومه اطهری نیا
  پژوهشگاه استاندارد

دکتر سید حسین حسینی قابوس
  مرکز تحقیقات سلامت غلات

دکتر معصومه مهربان سنگ آتش
  پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذائی

دکتر فرهاد نیک نژاد
  مرکز تحقیقات سلامت غلات

دکتر مرتضی خمیری
  دانشگاه منابع طبیعی گرگان

دکتر فرشته حسینی
  پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذائی

دکتر عبدالرضا محمدی نافچی
  دانشگاه آزاد اسلامی

دکتر شادی بلوریان،
  پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذائی

دکتر راضیه نیازمند
  پژوهشکده علوم و صنایع غذائی

دکتر فریبا نقی پور
  دانشگاه غلات قائم

دکتر حمیدتوکلی پور
  دانشگاه آزاد دانشکده علوم و فنون

دکتر زینب رفتنی امیری
  دانشگاه منابع طبیعی ساری

دکترامین سید یعقوبی
  مرکزعلمی کاربردی زرماکارون

دکتر عادل بیگ بابائی
  پژوهشکده علوم و صنایع غذائی

مهندس سیدحسین استیری
  دانشگاه آزاد سبزوار

دکتر فروغ محترمی
  دانشگاه ارومیه

دکتر محبوبه کشیری
  دانشگاه منابع طبیعی گرگان

دکتر مرجان مجدی نسب
دانشگاه شیراز

دکتر آرام بستان
  پژوهشکده علوم و صنایع غذائی

دکتر مصطفی شهیدی نوقابی
  پژوهشکده علوم و صنایع غذائی

دکتر فلورا فرخی
  مرکزعلمی کاربردی زرماکارون

دکتر اورنگ عیوض زاده
  مرکز علمی کاربردی زرماکارون

دکتر فاطمه حبیبی
  موسسه تحقیقات برنج کشور

دکتر حسین زمانی
  پژوهشکده علوم و صنایع غذائی

مهندس عارف اولاد غفاری
  پژوهشگاه استاندارد

دکتر ابراهیم تقی نژاد
  دانشگاه محقق اردبیلی

دکتر مسعود شفافی زنوزیان
  دانشگاه آزاد سبزوار

دکتر ارش کوچکی
  دانشگاه فردوسی مشهد

دکترعبداله همتیان سورکی
  دانشگاه جهرم

دکترعبدالرضا آقاجانی
  دانشگاه علمی وکاربردی نان سحر

دکتر محمد سعید یارمند
  دانشگاه تهران

دکتر فرزاد غیبی
  مرکزتحقیقات وآموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

دکتر حبیب واحدی
  دانشگاه علوم پزشکی مازندران

دکتر آرش طاهری
  مرکز پژوهش های غلات

دکتر محبت محبی
  دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر شادی بصیری
  مرکزتحقیقات وآموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

دکتر مسعود یاورمنش
  دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر یاسر اینانلو
  دانشگاه غلات قائم

دکتر حبیب معاون شهیدی
  دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر سودابه عین افشار
  مرکزتحقیقات وآموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

دکتر محمدرضا هنرور
  مرکز تحقیقات سلامت غلات

دکتر سارا ناجی طبسی
  پژوهشکده علوم وصنایع غذائی

دکتر الهام آذرپژوه
  مرکزتحقیقات وآموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

دکتر پروین شرایعی
  مرکزتحقیقات وآموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

مهندس جواد زنگانه
  مرکز تحقیقات سلامت غلات

دکتر فرناز دستمالچی
  پژوهشگاه استاندارد

مهندس شهره نیکخواه
  مرکزتحقیقات وآموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

دکتر مسعود یقبانی
  مرکزتحقیقات وآموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

دکتر نپتون بیدلی
  مرکزتحقیقات وآموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

دکتر بهاره صحرائیان
  مرکزتحقیقات وآموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

دکتر محسن قدس روحانی
  مرکزتحقیقات وآموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

دکتر الهام مهدیان
  مرکزتحقیقات وآموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضویCopyright © Conference on Science & Technology of Cereals, Bread and Flour Products. All rights reserved 2018

Designed and Developed By e-FoodTech Institute
e-foodtech Electronic Conference Organizer