اعضای شورای علمی نخستین کنفرانس

دکتر ناصر رجب زاده
  استاد دانشگاه تهران

دکترمحمد شاهدی
دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان

دکتر حیدرعلی نصر
مرکز پژوهش های غلات

دکترربابه شیخ الاسلام
انجمن علمی غذا و تغذیه حامی سلامت ایران

دکترمهدی کدیور
دانشگاه صنعتی اصفهان

دکترمجيد حاجي فرجي
  انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذائی کشور

دکترسیدهادی پیغمبردوست
دانشگاه تبریز

مهندس حدادي

مهندس حسين حدادي
  انجمن علوم و فن‌آوري غلات کشور

دکتر يحيي مقصودلو
دانشگاه کشاورزي و منابع طبيعي گرگان

دکتر محمدرضا سابقی
مرکزعلمي وکاربردي صنايع غلات قائم

دکترقاسم فدوي
  
پژوهشگاه استاندارد

دکترليلا آزادبخت
 
مرکز تحقيقات امنيت غذائي علوم پزشکي اصفهان

دکترمحمد سعید یارمند
  پردیس دانشگاه تهران

دکتر ریحانه احمدزاده قویدل
  دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان

دکترسيدمهدي سيدين اردبيلي
استاد
دانشگاه علوم و تحقيقات

دکترمحمد حسين عزيزي تبريزاد
 دبیرعلمی کنفرانس و
هیات علمی دانشگاه تربيت مدرس

مهندس حدادي

دکتر رسول کدخدائی
 پژوهشکده علوم و صنایع غذائی

دکتر حداد خداپرست
دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر مهدي کريمي

دکتر مهدي کريمي
مرکز تحقيقات کشاورزي ومنابع طبيعي
 خراسان رضوي

دکترلیلا نوری

دکتر ليلا نوري
هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي
نائب ريس انجمن غلات ايران

دکتر شیخ الاسلامی

دکتر زهرا شیخ الاسلامی
مرکز تحقيقات کشاورزي ومنابع طبيعي
 خراسان رضوي

دکترامیر حسین الهامی راد
دانشگاه آزاد سبزوار

دکتر عسکر فرحناکی
 دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

دکتر رضا اقنوم
  مرکزتحقیقات و آموزش، کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

دکتر اصلان عزیزی
  موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

دکتر عادل میرمجیدی
  موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

دکتر حسن رشیدی
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

دکتر اسماعیل عطاصالحی
  دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان

دکترسيدعلي مرتضوي
استاد دانشگاه فردوسي مشهد

مهندس بهروز رفیعی طاری
هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي

دکترناصر شاهنوشي
دانشگاه فردوسي مشهد

دکتر مهدی قیافه داوودی
مرکز تحقيقات کشاورزي ومنابع طبيعي
 خراسان رضوي

دکتر مصطفی مظاهری تهرانی
دانشگاه فردوسی مشهد

دکترمحمد حجتي
دانشگاه کشاورزي ومنابع طبيعي رامين خوزستان

دکتر بهزاد ناصحی
دانشگاه کشاورزي ومنابع طبيعي رامين خوزستان  

 

دکترعليرضا صادقي ماهونک
دانشگاه کشاورزي و منابع طبيعي گرگان

دکتر جعفر میلانی
دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری

دکتر مسعود نجف نجفی
پژوهشکده علوم و صنايع غذائي

مهندس رسول پایان
پیشکسوت صنایع غلات

دکتر محمدعلی ثانی
  دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان

دکتر اکرم آریانفر
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان


Copyright © Conference on Science & Technology of Cereals, Bread and Flour Products. All rights reserved 2018

Designed and Developed By e-FoodTech Institute
e-foodtech Electronic Conference Organizer