سخنرانان و مقالات شفاهی پذیرفته شده در
نخستین کنفرانس علوم و صنایع غلات، نان و فرآورده های آردی


دکتر مهران اعلمی
دانشگاه علوم  کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
لزوم توجه به تولید و ارتقای کیفیت فرآورده های بدون گلوتن
==================

دکتر امیرحسین الهامی راد
دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار
بررسي و شناخت عملکرد فنلیک ها و آنتی اکسیدان ها در صنایع غلات
==================


دکتر زهرا شیخ الاسلامی
مرکز تحقیقات و آموزش، کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
بررسي کميت و کيفيت کيک اسفنجي حاوي عصاره چوبک و صمغ دانه بالنگوشيرازي (Lallemantiaroyleana)
==================

دکتر مهدی قیافه داوودی
مرکز تحقیقات و آموزش، کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
بررسي امکان بهبود خصوصيات بافتي و رنگ پوسته و مغز نان با استفاده از ترکيبات جاذب الرطوبه

دکتر محمد حسین عزیزی
ریاست انجمن علوم و صنایع غذائی
استاد دانشگاه تربیت مدرس
==================


مهندس محمدرضا اسحاق آبادی
شرکت گندم دشت مشهد
ضرورت توسعه نان صنعتی در ایران

==================
سخنرانان پنل تخصصی آرد


دکتر الناز میلانی
پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذائی
سبوس غلات در رژیم غذایی چالش های تغذیه ای، راهکارهای تکنولوژیکی
==================


دکتر مهدی کریمی
مرکز تحقیقات و آموزش، کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
  لزوم یکسان سازی وارتقا کیفیت آرد

paperlist1


Copyright © Conference on Science & Technology of Cereals, Bread and Flour Products. All rights reserved 2018

Designed & Developed By e-FoodTech Institute
e-foodtech Electronic Conference Organizer